PROJEKT

MEDIACYJNE NGO'sy

"MEDIACYJNE NGO'sy"

Projekt „Mediacyjne NGO’sy” jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Zadanie koncentruje się na podniesieniu wiedzy i umiejętności mediatorek i mediatorów rodzinnych działających w organizacjach pozarządowych z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego oraz sieciowaniu organizacji w kierunku utworzenia podmiotu rzeczniczego/ strażniczego.

Dodatkowo zostanie zbudowany system on-line do zbierania statystyk z mediacji prywatnych i kierowanych przez sąd, który ułatwi mediatorom i mediatorkom śledzenie efektywności swojej pracy.

AKTUALNOŚCI

Informacje o szkoleniach

Szanowni Państwo, w zakładce „szkolenia” opublikowaliśmy ogłoszenia o szkoleniach, które odbędą się w ramach naszego projektu jeszcze w 2019 roku. Pierwsze z nich to szkolenie

Czytaj więcej »

CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

01.

SZKOLENIA

Planujemy 4 szkolenia: (1) Opieka naprzemienna, (2) Przemoc alienacji rodzicielskiej, (3) Konstruowanie ugód w sprawach rodzinnych, (4) Ustawa o ochronie danych osobowych w praktyce ośrodka mediacyjnego.

02.

SUPERWIZJE

W Warszawie, Toruniu i Trójmieście powstaną grupy superwizyjne, w ramach których mediatorki i mediatorzy będą mogli dyskutować swoje wątpliwości związane z prowadzonymi mediacjami oraz rozwijać swoje rozumienie procesu mediacyjnego.

03.

GRUPA SIECIUJĄCA

Jej celem  będzie integracja środowiska mediatorów i mediatorek rodzinnych działających na obszarze 3 województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego.

04.

KONFERENCJA [2020]

Konferencja będzie próbą spojrzenia na mediację rodzinną i opiekę naprzemienną w sytuacji rozstania rodziców i problematyki przemocy alienacji rodzicielskiej.

05.

SYSTEM STATYSTYCZNY

Zbudujemy system do gromadzenia danych statystycznych z prowadzonych mediacji – przede wszystkim prywatnych.

Projekt "Mediacyjne NGO'sy" jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy NGO’sem działającym od 2011 roku 

Fundacja Pracownia Dialogu prowadzi w centrum Torunia ośrodek mediacyjny, który swoim zasięgiem obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie. Pracujemy wg standardów uchwalonych przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz wg standardów Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. 

Mamy wyspecjalizowaną kadrę mediatorów oraz pomieszczenia, zapewniające odpowiednie warunki i niezbędną prywatność do prowadzenia spotkań mediacyjnych. Realizujemy również projekty szkoleniowe i edukacyjne adresowane do różnych grup docelowych – młodzieży, dorosłych, zawodowych mediatorów.

Potrzeba realizacji niniejszego projektu wynika z wpisanej w mediacyjne DNA potrzeby rozwoju naszego warsztatu pracy.

PARTNERZY PROJEKTU

KONTAKT

  • Koordynator: Janusz Kaźmierczak
  • 793 969 360
  • biuro@mediacyjnengo.pl
  • Konto do wpłat dla uczestników: 53 1750 0012 0000 0000 4111 9098 BNP PARIBAS

BIURO PROJEKTU