Janusz Kaźmierczak

Informacje o szkoleniach

Szanowni Państwo, w zakładce „szkolenia” opublikowaliśmy ogłoszenia o szkoleniach, które odbędą się w ramach naszego projektu jeszcze w 2019 roku. Pierwsze z nich to szkolenie poświęcone zjawisku alienacji rodzicielskiej. Drugie z nich będzie obejmowało zagadnienia poprawnego wdrożenia RODO w ośrodku mediacyjnym. W roku 2020 czekają nas natomiast dwa inne szkolenia: „Piecza naprzemienna” oraz „Konstruowanie ugód …

Informacje o szkoleniach Read More »

O projekcie

Projekt „Mediacyjne NGO’sy” jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zadanie koncentruje się na podniesieniu wiedzy i umiejętności mediatorek i mediatorów rodzinnych działających w organizacjach pozarządowych z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego oraz sieciowaniu organizacji w kierunku utworzenia podmiotu rzeczniczego/ strażniczego. W projekcie został zaplanowany szereg działań: Cztery dwudniowe szkolenia wzmacniające kompetencje mediatorek …

O projekcie Read More »