CELE PROJEKTU

01.

Podniesienie kompetencji zawodowych mediatorek i mediatorów pracujących w NGO

Udział w szkoleniach tematycznych, superwizji pracy mediacyjnej, konferencji nt. mediacji rodzinnej.
Wdrożenie i wykorzystanie w ośrodkach mediacyjnych narzędzia analizy danych z postępowań mediacyjnych.
02.

Integracja mediacyjnych NGO (sieciowanie) w kierunku nawiązania współpracy

Udział przedstawicieli mediacyjnych NGO w szkoleniach, konferencji oraz w zjeździe delegatów celem zawiązania sieci współpracy.
03.

Wzmocnienie potencjału rzeczniczego i głosu mediacyjnych NGO w procesie konsultacji społecznych.

Udział przedstawicieli mediacyjnych NGO w zjeździe
delegatów oraz zawiązanie sieci współpracy.
Podejmowanie działań rzeczniczych/ głos w konsultacjach po zakończeniu projektu.
04.

Profesjonalizacja NGO w zakresie gromadzenia danych statystycznych na temat mediacji i wdrożenie narzędzia

Przygotowanie i wdrożenie w ośrodkach mediacyjnych
NGO narzędzia analizy danych z postępowań mediacyjnych.