weź udział
w szkoleniu

Poszerzysz swoją wiedzę i poznasz innych mediatorów

zapisz się na superwizję

pogłębisz swoje rozumienie procesu mediacyjnego i tego, co dzieje się z Tobą i uczestnikami mediacji w jego trakcie

poznaj innych mediatorów

Kontakty z innymi mediatorami i wymiana doświadczeń mogą okazać się bezcenne dla Twojego rozwoju

przyjedź
na konferencję

Z pewnością znajdziesz coś dla siebie