KONFERENCJA nt. mediacji rodzinnej, 2020 r.

Na jesieni 2020 roku zorganizujemy konferencję nt. mediacji rodzinnej. 

Konferencja będzie próbą spojrzenia na mediację rodzinną i opiekę naprzemienną w sytuacji rozstania rodziców i problematyki przemocy alienacji rodzicielskiej. Chcemy poddać tę formę opieki gruntownej dyskusji odkrywającej „za” i „przeciw” oraz analizować jak ona wpływa na możliwość wystąpienia przemocy alienacji rodzicielskiej – PAS.

Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni mediatorzy i mediatorki z NGO z terenu trzech wskazanych województw. Prelegentami będą sędziowie, radcowie prawni, psychologowie dziecięcy oraz doświadczeni mediatorzy, którzy podzielą się swoim spojrzeniem na zagadnienie (nie)możliwości stosowania tej formy opieki oraz jej prawnej dopuszczalności i problemu PAS.

W trakcie konferencji zaplanowano duże moduły dyskusyjne, aby aktywizować uczestników do wymiany doświadczeń i poglądów. W konferencji szacujemy udział 70 osób.

Konferencja zostanie zorganizowana w październiku 2020 r. w ramach Tygodnia Mediacji, który od kilku lat promuje/ organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Więcej informacji wkrótce.