O projekcie

Projekt „Mediacyjne NGO’sy” jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zadanie koncentruje się na podniesieniu wiedzy i umiejętności mediatorek i mediatorów
rodzinnych działających w organizacjach pozarządowych z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego oraz sieciowaniu organizacji w kierunku utworzenia podmiotu rzeczniczego/ strażniczego.

W projekcie został zaplanowany szereg działań:

  1. Cztery dwudniowe szkolenia wzmacniające kompetencje mediatorek i mediatorów z jednodniowym modułem sieciującym;
  2. Opracowanie i wdrożenie narzędzia do zbierania danych z mediacji prywatnych i sądowych;
  3. Stworzenie sieci mediacyjnych NGO;
  4. Superwizje pracy mediacyjnej;
  5. Konferencja nt. mediacji rodzinnej.

Adresaci

Projekt skierowany jest do mediatorów i mediatorek działających w ramach organizacji pozarządowych (NGO) na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, wolontariatu, członkostwa lub w innej formie na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego.

Uczestnikiem projektu może być mediator/mediatorka, który jest wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego lub na listę mediatorów prowadzoną przez NGO i zgłoszoną w jakimkolwiek sądzie okręgowym z terenu trzech województw (kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego).

Będzie nam niezmiernie miło gościć mediatorki i mediatorów z Państwa organizacji.

Podaj dalej w mediach: