SPOTKANIA SIECIUJĄCE w ramach projektu "Mediacyjne NGO'sy"

W projekcie zostały zaplanowane 3  spotkania delegatów z NGO’sów, które biorą udział w projekcie celem zawiązania sieci współpracy. Na dalszym etapie będzie możliwość przystąpienia przez nowe NGO do sieci.

Spodziewamy się delegatów z co najmniej 15 organizacji (z 3 województw), po 1 osobie z każdej.

Pierwsze spotkanie będzie 3-dniowe. W jego trakcie zostanie przedyskutowana formuła sieci (federacja/ sieć nieformalna/ think tank), przygotowane dokumenty regulujące działanie sieci, plan działań i harmonogramy, podział na zespoły robocze, inne kwestie strategiczne, programowe i techniczne. Na tym spotkaniu zostanie zaprezentowane narzędzie do analizy danych w ośrodkach mediacyjnych.

Następnie w czasie realizacji projektu odbędą się jeszcze dwa 2-dniowe spotkania delegatów (co 3 miesiące). Ich celem będzie ewaluacja podjętych w międzyczasie działań, ustalenie strategii rozwoju sieci, plan promocji, podjęcie działań rozwojowych, zabieranie głosu w procesach konsultacyjnych związanych z legislacją.

Między spotkaniami grupa reprezentatywna będzie pracować zdalnie z wykorzystaniem systemu GoogleDocs. Głównym tematem do podjęcia przez grupę/sieć będzie diagnoza potrzeby i ewentualne przygotowanie projektu ustawy o mediacji i zawodzie mediatora.

Każde ze spotkań odbędzie się w innym województwie. 

Obecnie w Polsce nie ma sieci/ federacji czy innej organizacji parasolowej, która skupiałaby mediacyjne NGO’sy.
Upatrujemy w naszym pomyśle ogromnej szansy na scalenie, podzielonego dziś, środowiska mediacyjnego, które powinno zabierać głos w sprawach dotyczących np.: legislacji aktów prawnych dotyczących mediacji.