SUPERWIZJE w ramach projektu "Mediacyjne NGO'sy"

Przed rejestracją na superwizję prosimy o zapoznanie się z Regulamin uczestnictwa w superwizji_MediacyjneNGOsy oraz z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych uczestników i uczestniczek.

CZYM JEST SUPERWIZJA?

Superwizja jest sposobem na:

  • pogłębienie świadomości siebie, stron, ko-mediatora i procesu mediacji
  • spojrzenie na własną praktykę z innej perspektywy
  • spojrzenie na analizowany przypadek „oczami”: stron mediacji, innych uczestników mediacji, mediatorów, grupy superwizyjnej
  • przyglądanie się perspektywie prawników, innych specjalistów, dziecka, nowej/go partnerki/a etc., uczestniczących w mediacji bezpośrednio i pośrednio
  • bardziej świadome korzystanie z technik, narzędzi mediacyjnych jak i samej procedury mediacji
  • poszukiwanie i testowanie rozwiązań w bezpiecznych warunkach.

Superwizja podchodzi do superwizowanego tematu z różnych perspektyw i tym się różni od mediacji, coachingu czy doradztwa.

Superwizja jest miejscem na refleksję na temat aspektów komunikacyjnych, relacyjnych, intrapersonalnych.

Jest szansą na wspólną analizę problemu i poszukiwanie rozwiązań.

Superwizja to refleksja, a nie instrukcja. Superwizor jest specjalistą od struktury i moderowania procesu, a nie od przekazywania wiedzy.

Joerg Fellermann (cyt. za www. mediacja.edu.pl)

TORUŃ

Terminy superwizji:

07/11/2019
12/12/2019
27/02/2020
16/04/2020
18/06/2020
17/09/2020

Godziny superwizji: 16:00 – 20:00 

Miejsce superwizji: Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Konopnickiej 13, Toruń (II p.)

Prowadzący superwizję: Konrad Sobczyk (Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Mediatorzy.pl)

WARSZAWA

Terminy superwizji: 

29/11/2019
6/12/2019
21/02/2020
17/04/2020
05/06/2020
18/09/2020

Godziny superwizji: 16:00 – 20:00 

Miejsce superwizji: podamy osobom zarejestrowanym, gdyż jeszcze poszukujemy dogodnego miejsca na nasze spotkanie

Prowadzący superwizję: Tomasz Kawka (Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Ośrodek Mediacja.edu.pl)

GDAŃSK

Terminy superwizji:

7/11/2019
12/12/2019
27/02/2020
16/04/2020
18/06/2020
17/09/2020

Godziny superwizji: 9:30 – 13:30 

Miejsce superwizji: Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, ul. Gdyńskich Kosynierów 11

Prowadzący superwizję: Konrad Sobczyk (Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Mediatorzy.pl)

WAŻNA INFORMACJA

Uczestnicy/ uczestniczki superwizji będą wnosili opłatę 30 zł za udział w każdej superwizji przedpłatą na rachunek bankowy w BNP Paribas o numerze: 53 1750 0012 0000 0000 4111 9098.

Brak wpłaty będzie uniemożliwiał udział w danym spotkaniu grupy superwizyjnej i oddanie miejsca osobie z listy rezerwowej.

Powtórny (drugi) brak wpłaty będzie skutkował trwałym wykluczeniem uczestnika/ uczestniczki z grupy superwizyjnej i oddanie miejsca pierwszej osobie na liście rezerwowej. Uczestnicy i uczestniczki dojazd na miejsce superwizji pokrywają na swój koszt.

REJESTRACJA

Aby się zapisać na superwizję należy wypełnić poniższy formularz

Rejestracja na superwizję
Adresaci zostali określeni w regulaminie projektu. Znajdziesz go powyżej.
Podaj nam nazwę organizacji, adres jej siedziby, adres strony WWW oraz KRS (lub inny numer ewidencyjny). Organizacja musi mieć siedzibę na terenie woj. pomorskiego lub kujawsko-pomorskiego lub mazowieckiego.
W jakiej formie współpracujesz z mediacyjnym NGO? *
Wpis na listę jest warunkiem udziału w projekcie.
Wyrażenie zgody *
Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacją o utrwalaniu i przetwarzaniu mojego wizerunku *
Jeśli masz jakieś uwagi np.: co do trudności w poruszaniu się, posiadanej niepełnosprawności – prosimy napisz nam o tym. Poszukamy rozwiązań.
W którym mieście będziesz uczestniczyć w superwizji?
Możesz wybrać tylko jedno miasto