SYSTEM STATYSTYCZNY dla mediatorów i mediatorek rodzinnych

W ramach projektu zaplanowaliśmy zbudowanie narzędzia on-line służącego gromadzeniu danych z ośrodków mediacyjnych. Będą mogły je wykorzystywać zarówno NGO biorące udział w projekcie, jak i NGOsy z innych części kraju, które nie będą brały udziału w projekcie.

Narzędzie będzie umożliwiało zbieranie danych dotyczących postępowań mediacyjnych – sądowych i pozasądowych (m.in.: czas trwania mediacji, sposób jej zakończenia, wartość przedmiotu sporu, instytucja kierująca lub zgłoszenie prywatne) oraz generowania raportów.

NGOsy będą mogły komunikować dzięki temu interesariuszom mediacji swoje praktyki i wyniki. Gromadzone w ten sposób dane będą pomagały mediacyjnym NGO’som monitorować ich sytuację i efektywność oraz podnosić jakość świadczonych usług.

W tej chwili w Polsce nie ma takiego ogólnodostępnego narzędzia – to produkt innowacyjny. 

Narzędzie i jego funkcjonalność zostanie zaprezentowana środowisku mediatorów podczas pierwszego spotkania sieciującego w 2020 r.